spermatophyte inspection report

spermatophyte inspection report
sėklojų aprobavimo aktas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių sėklojų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių arba Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448979&p_tr2=2 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448980&p_tr2=2 atitikmenys: angl. spermatophyte inspection report šaltinis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 52-2625); Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-171 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 52-2626)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sėklojų aprobavimo aktas — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių sėklojų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių arba Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”